Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2020

Загальна інформація щодо реєстрації на пробне ЗНО 2020 р.

Реєстрація учасників пробного ЗНО здійснюється з 03 до 24 січня 2020 року на веб-сайті Одеського РЦОЯО.

Особа, яка бажає взяти участь у пробному ЗНО, повинна

 • ознайомитися із необхідними документами стосовно пробного тестування;
 • заповнити реєстраційну форму та обрати бажані предмети тестування та (за необхідності) здійснити вибір мови перекладу тестового зошита;
 • роздрукувати реєстраційну картку з логіном і паролем особистого кабінету та квитанцію(-ії) на оплату проходження пробного ЗНО
 • здійснити оплату на основні роздрукованих квитанцій протягом 5 робочих днів в установах будь-якого банку України

Оплачена квитанція є підтвердженням факту реєстрації на пробне ЗНО. У разі неучасті особи у пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються. Учасник має право отримати комплект тестових матеріалів, звернувшись у триденний термін до пункту пробного ЗНО.

Інформація щодо місця проходження пробного ЗНО буде розміщена в особистому кабінеті учасника за 3 тижні до початку тестувань. Учасник має самостійно роздрукувати з особистого кабінету запрошення-перепустку із зазначеними адресами пунктів пробного ЗНО.

Вартість послуги з проходження пробного ЗНО становить 138 грн. (включно з ПДВ) за тестування з одного предмету однієї особи.

Реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО-2020! Для участі в основній сесії Вам потрібно буде реєструватися окремо!

Для переходу до реєстрації на пробне ЗНО підтвердіть факт ознайомлення з наведеною інформацією та натисніть кнопку "ДАЛІ"


Ознайомтесь із наведеними документами, підтвердіть свою згоду з умовами, викладеними в них, та натисніть кнопку "ДАЛІ".

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
11.12.2015 № 1277
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 січня 2016 р. за № 9/28139

ПОЛОЖЕННЯ

про пробне зовнішнє незалежне оцінювання

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає механізм надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пробне ЗНО). Дія цього Положення поширюється на всі процеси підготовки та проведення пробного ЗНО, що належать до повноважень Українського центру оцінювання якості освіти (далі - Український центр) та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

2. Пробне ЗНО проводиться з метою ознайомлення всіх бажаючих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Адміністрування пробного ЗНО здійснюється державною мовою.

4. Пробне ЗНО проводиться щороку та здійснюється за технологією зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Завдання для пробного ЗНО, що створюються у формі предметних тестів (далі - пробний тест), мають відповідати програмам зовнішнього незалежного оцінювання, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання.

6. Пробні тести укладаються державною мовою. За бажанням особи завдання пробних тестів надаються однією із мов національних меншин.

7. Для проведення пробного ЗНО утворюються пункти проведення пробного ЗНО, а також за рішенням Українського центру можуть утворюватися пункти обробки та пункти перевірки.

8. Результати пробного ЗНО не використовуються для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів.

ІІ. Учасники пробного ЗНО

1. Участь у пробному ЗНО може взяти особа, яка виявила бажання пройти пробне ЗНО і зареєструвалася у визначені Українським центром строки (далі - учасник пробного ЗНО).

2. Учасник пробного ЗНО має право на:

 1. доступ до інформації про строки та порядок проведення пробного ЗНО, форми завдань пробного ЗНО, час і місце його проведення;
 2. виконання пробних тестів, розроблених згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженими в установленому порядку;
 3. ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення пробного ЗНО;
 4. безпечні умови під час проходження пробного ЗНО та отримання в разі потреби медичної допомоги в пункті проведення пробного ЗНО;
 5. ознайомлення з відповідями до завдань пробних тестів із навчальних предметів, з яких його зареєстровано, для проходження пробного ЗНО.

3. Учасник пробного ЗНО зобов’язаний:

 1. ознайомитися з інформацією про порядок проходження пробного ЗНО;
 2. дотримуватися вимог цього Положення та регламенту роботи пункту проведення пробного ЗНО;
 3. своєчасно прибути до пункту проведення пробного ЗНО з паспортом (свідоцтвом про народження) або іншим документом, що посвідчує особу;
 4. ввічливо ставитися до учасників пробного ЗНО і працівників пункту проведення пробного ЗНО;
 5. виконувати вказівки та вимоги працівників пункту проведення пробного ЗНО щодо процедури проходження пробного ЗНО.

4. Учаснику пробного ЗНО не дозволяється:

 1. приносити до пункту проведення пробного ЗНО небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу життю та здоров’ю людини;
 2. використовувати в пункті проведення пробного ЗНО та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання завдань пробного ЗНО, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення пробного ЗНО (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник пробного ЗНО повинен повідомити працівників пункту проведення пробного ЗНО до початку виконання завдань);
 3. заважати іншим учасникам пробного ЗНО виконувати завдання;
 4. псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт проведення пробного ЗНО, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті.

5. У разі порушення вимог, визначених пунктом 4 цього розділу, учасник пробного ЗНО на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення пробного ЗНО, повинен залишити пункт проведення пробного ЗНО.

ІІІ. Суб’єкти адміністрування пробного ЗНО

1. Суб’єктами адміністрування пробного ЗНО є:

 1. Український центр;
 2. Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Харківський, Херсонський регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр).

2. Український центр:

 1. здійснює організаційно-технологічне забезпечення пробного ЗНО;
 2. встановлює:
  • строки проведення пробного ЗНО та реєстрації осіб для участі в ньому;
  • мови національних меншин, якими здійснюється переклад пробних тестів;
  • регламент роботи пункту проведення пробного ЗНО;
  • механізм визначення результатів пробного ЗНО та їх оголошення;
 3. координує процес виконання заходів з організації та проведення пробного ЗНО регіональними центрами оцінювання якості освіти;
 4. укладає пробні тести;
 5. здійснює переклад пробних тестів мовами національних меншин;
 6. розробляє форми бланків відповідей, інформаційні бюлетені для учасників пробного ЗНО;
 7. забезпечує регіональні центри окремими матеріалами, необхідними для організації роботи пунктів проведення пробного ЗНО (відповідно до замовлень);
 8. інформує громадськість з питань організації та проведення пробного ЗНО;
 9. у разі потреби:
  • формує експертні комісії з питань визначення результатів пробного ЗНО за шкалою 1 - 12 балів, шкалою 100 - 200 балів;
  • встановлює регламенти роботи пунктів обробки та пунктів перевірки;
 10. здійснює інші функції, передбачені цим Положенням.

3. Регіональні центри:

 1. проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань організації та проведення пробного ЗНО;
 2. розробляють і видають методичні та інформаційні матеріали з питань пробного ЗНО;
 3. встановлюють із дотриманням вимог цього Положення вимоги щодо реєстрації осіб для участі в пробному ЗНО у відповідних адміністративно-територіальних одиницях;
 4. здійснюють реєстрацію осіб для участі у пробному ЗНО;
 5. організовують у межах адміністративно-територіальних одиниць реєстрацію, навчання та розподіл педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, інших фахівців, які залучаються до проведення пробного ЗНО (далі - працівники), забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами;
 6. визначають округи пробного ЗНО, формують мережу пунктів проведення пробного ЗНО, утворюють за умови прийняття відповідного рішення Українським центром пункти обробки та пункти перевірки;
 7. розподіляють учасників пробного ЗНО між пунктами проведення пробного ЗНО, аудиторіями та робочими місцями;
 8. вживають заходів щодо створення безпечних умов для учасників пробного ЗНО;
 9. організовують:
  • тиражування пробних тестів із дотриманням вимог щодо обмеження доступу до їх змісту;
  • тиражування та комплектацію матеріалів, необхідних для проведення пробного ЗНО;
  • доставку контейнерів (пакетів) із матеріалами пробного ЗНО;
 10. за умови прийняття відповідного рішення Українським центром:
  • беруть участь у розробленні тестових завдань для пробних тестів;
  • утворюють регіональні групи експертів з питань встановлення порога «склав/не склав»;
  • здійснюють обробку матеріалів пробного ЗНО;
  • організовують перевірку відповідей на завдання з розгорнутими відповідями;
 11. здійснюють інші функції відповідно до цього Положення.

4. Для проведення пробного ЗНО Український центр та регіональні центри в межах компетенції та відповідно до чинного законодавства можуть залучати на договірних засадах фізичних та юридичних осіб.

ІV. Реєстрація осіб для участі у пробному ЗНО

1. Реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному ЗНО, здійснюється регіональними центрами на підставі заяв таких осіб (далі - реєстраційна заява).

2. У реєстраційній заяві має бути вказана така інформація про особу: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактний телефон, електронна адреса (за наявності), перелік навчальних предметів із зазначенням мови, якою особа бажає отримати завдання пробного тесту, населений пункт, де особа буде проходити пробне ЗНО (з установленого регіональним центром переліку).

3. У разі одночасного проведення пробного ЗНО з декількох навчальних предметів особа може зареєструватися для складання тесту лише з одного із цих навчальних предметів.

4. Реєстрація для участі в пробному ЗНО вважається завершеною після надходження коштів для оплати послуг із проведення пробного ЗНО з обраного(их) особою навчального(их) предмета(ів) на рахунок регіонального центру, зазначеного у квитанції, що формується одночасно з реєстраційною заявою.

V. Функціонування пунктів проведення пробного ЗНО, пунктів обробки та пунктів перевірки

1. Рішення про утворення пунктів проведення пробного ЗНО приймається регіональними центрами не пізніше ніж за три тижні до початку пробного ЗНО.

2. Будівлі, споруди та приміщення, в яких проводиться пробне ЗНО, повинні відповідати вимогам щодо доступності згідно з чинними державними будівельними нормами та стандартами.

3. Мережа пунктів проведення пробного ЗНО в межах територій областей, міста Києва формується на кожний день проведення пробного ЗНО.

4. Регіональні центри за умови прийняття Українським центром відповідного рішення до початку проведення пробного ЗНО з певного навчального предмета утворюють:

 1. пункти обробки, в яких здійснюється обробка матеріалів пробного ЗНО;
 2. пункти перевірки, в яких проводиться оцінювання відповідей на завдання з розгорнутими відповідями.

5. Пункти проведення пробного ЗНО, пункти обробки та пункти перевірки функціонують відповідно до їх регламентів роботи.

VІ. Кадрове забезпечення пробного ЗНО

1. Український центр може залучати працівників для виконання певних завдань на різних етапах підготовки та проведення пробного ЗНО (створення, рецензування та апробація тестових завдань, укладання пробних тестів та їх переклад мовами національних меншин, участь у роботі експертних комісій з питань визначення результатів пробного ЗНО за шкалою 1 - 12 балів, експертних комісій з питань визначення результатів пробного ЗНО за шкалою 100 - 200 балів тощо).

2. Регіональні центри для виконання обов'язків залучають до проведення пробного ЗНО працівників:

 1. відповідальних осіб за проведення пробного ЗНО в окрузі (одна особа на округ);
 2. відповідальних за пункт проведення пробного ЗНО (одна особа на пункт проведення пробного ЗНО);
 3. помічників відповідального за пункт проведення пробного ЗНО (за наявності в пункті не менше п’яти аудиторій);
 4. старших інструкторів (один на кожну стандартну аудиторію);
 5. інструкторів (один на кожну аудиторію);
 6. чергових пунктів проведення пробного ЗНО (за наявності в пункті чотирьох і менше аудиторій - дві особи; від п’яти до десяти аудиторій - чотири особи; понад десять аудиторій - чотири особи на десять аудиторій та додатково по одній особі на кожні наступні чотири аудиторії, але не більш як вісім осіб у пункті).

3. Регіональні центри за умови прийняття відповідного рішення Українським центром для виконання обов'язків можуть залучати до проведення пробного ЗНО працівників:

 1. спеціалістів з обробки матеріалів пробного ЗНО;
 2. експертів регіональної експертної групи з питань визначення результатів пробного ЗНО (від 3 до 8 осіб з навчального предмета, з якого проводиться пробне ЗНО);
 3. відповідальних за пункт перевірки (одна особа на пункт перевірки);
 4. старших екзаменаторів (одна особа на кожну аудиторію пункту перевірки);
 5. екзаменаторів (від 10 до 14 осіб на кожну аудиторію пункту перевірки).

4. Функції та схема розрахунку робочого часу працівників визначаються регламентами роботи пунктів проведення пробного ЗНО, пунктів обробки, пунктів перевірки.

5. Регіональні центри можуть залучати працівників для виконання певних завдань на різних етапах підготовки та проведення пробного ЗНО (навчання працівників, створення тестових завдань тощо) шляхом укладення з ними цивільно-правових угод.

6. За виконання робіт (надання послуг), передбачених цивільно-правовими договорами, після оформлення в установленому порядку акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), працівникам нараховується винагорода на умовах та в порядку, передбачених для відповідних категорій педагогічних, науково- педагогічних працівників та професіоналів, фахівців, які залучаються до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, визначених пунктом 21 Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

7. Виплата винагороди здійснюється Українським центром або регіональним центром шляхом перерахування коштів через банк на особовий картковий або інший рахунок за заявою працівника.

VІІ. Фінансування пробного ЗНО

1. Фінансування заходів з підготовки та проведення пробного ЗНО здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб в установленому законодавством порядку.

2. Оплата робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням пробного ЗНО, які виконуються й надаються Українським центром, здійснюється за рахунок коштів, що надійшли регіональним центрам від фізичних та юридичних осіб як оплата за надання послуги із проведення пробного ЗНО.


УГОДА ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти послуги
з проходження процедури пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році
м. Одеса                                                                                                                         "15" листопада 2019 року

Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти, який діє на підставі Положення, далі – ВИКОНАВЕЦЬ, публікує цю УГОДУ публічної оферти про надання послуги фізичній особі, яка зареєструвалася для проходження процедури пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році та здійснила оплату, далі – ЗАМОВНИК, а разом СТОРОНИ.
Дана УГОДА – публічна і відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України її умови є однакові для всіх ЗАМОВНИКІВ.
Беззастережне прийняття умов даної УГОДИ у частині заповнення реєстраційної форми, підтвердження введених персональних даних і проведення оплати за надану послугу, у спосіб визначений нижче, відповідно до ст. 642 ЦК України вважається згодою на автоматичне укладення УГОДИ між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ на запропонованих умовах.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (далі – пробне тестування) – добровільне проходження тестування особою, з метою її ознайомлення з процедурою проходження зовнішнього незалежного оцінювання, з’ясування рівня власної підготовленості та скорегування подальшої підготовки до основного тестування. Пробне тестування проводиться відповідно до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 р. № 1277, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.01.2016 р. за № 9/28139, далі - Положення.

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ, керуючись наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 10.10.2019 р. № 139 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році», проводить процедуру пробного тестування для осіб з регіону обслуговування (Одеської та Кіровоградської областей), далі – Послуга, за кошти ЗАМОВНИКА відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23.07.2010 р. № 736/758/902 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» і постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форм власності".

1.3. ЗАМОВНИКОМ Послуги є особа, яка погодилась з умовами цієї Угоди, замовила Послугу у реєстраційній формі, та оплатила її вартість. 
Підтвердження особою введених персональних даних та оплачена квитанція – правомірний факт реєстрації її як учасника пробного тестування. 
Послуга вважається такою, що надана ВИКОНАВЦЕМ та отримана ЗАМОВНИКОМ у повному обсязі у разі проведення процедури пробного тестування на визначених під час реєстрації умовах. 

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ 

2.1. За надання Послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ повну вартість замовленої Послуги відповідно до кошторису витрат, оприлюдненого ВИКОНАВЦЕМ на веб-сайті http://test-center.od.ua (розділ «Пробне ЗНО-2020»), шляхом попередньої оплати через будь-яку банківську установу України. 

2.2. Оплата здійснюється протягом 5-ти робочих днів з моменту реєстрації, але не пізніше 31 січня 2020 року. 

2.3. Фактом оплати Послуги є зарахування коштів у повному обсязі на рахунок ВИКОНАВЦЯ, розпізнавання отриманих коштів по коду платежу та фіксація відповідної заявки ЗАМОВНИКА. 

2.4. У разі:

 • неучасті ЗАМОВНИКА у пробному тестуванні або грубого порушення ним процедури проходження пробного тестування сплачені кошти не повертаються
 • отримання ВИКОНАВЦЕМ оплати Послуги, яку неможливо розпізнати по коду платежу або інших реквізитах платіжного доручення; неповної оплати або надлишкової оплати ЗАМОВНИКОМ Послуги ВИКОНАВЕЦЬ повертає ЗАМОВНИКУ фактично отримані чи надлишкові кошти на підставі письмової заяви, поданої ЗАМОВНИКОМ особисто.

2.5. Повернення ЗАМОВНИКУ коштів відповідно до п. 2.4 цієї УГОДИ проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний ЗАМОВНИКОМ особисто у його письмовій заяві.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН 

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

3.1.1. За допомогою автоматизованої системи реєстрації на пробне тестування у 2020 р. (АСР «Пробне ЗНО-2020») надати можливість ЗАМОВНИКУ самостійно виконати наступні дії:

 • зареєструватися на пробне тестування;
 • отримати квитанцію на оплату замовленої Послуги;
 • перевірити надходження оплаченої Послуги;
 • отримати запрошення для проходження тестування на пункті пробного тестування.

3.1.2. Забезпечити ЗАМОВНИКА комплектом тестових матеріалів з предметів, на які він зареєструвався, та надати йому можливість пройти процедуру пробного тестування за адресою і в час, вказаний у запрошенні, а також отримати правильні відповіді для подальшої самостійної підготовки. 
Або, у випадку неявки (невчасної явки, явки без необхідних документів) на пункт пробного тестування, надати ЗАМОВНИКУ можливість звернутися впродовж трьох робочих днів у пункт пробного тестування за адресою, вказаною у запрошенні, та отримати примірник тестового зошита, пред’явивши документ, що посвідчує особу, квитанцію про оплату Послуги та запрошення.

3.1.3. Створити для інформування ЗАМОВНИКА з питань проведення пробного тестування інформаційну сторінку «Особистий кабінет учасника ПЗНО», доступ до якої буде здійснюватись за логіном та паролем, вказаним ВИКОНАВЦЕМ під час реєстрації.

3.1.4. За умови прийняття відповідного рішення Українським центром оцінювання якості освіти, надати ЗАМОВНИКУ доступ до сервісу з визначення результатів пробного ЗНО-2020.

3.1.5. Розмістити результати пробного ЗНО-2020 на інформаційних сторінках "Особистий кабінет учасника пробного ЗНО" для ЗАМОВНИКІВ, які скористалися сервісом.

3.1.6. У разі потреби безкоштовно надавати ЗАМОВНИКУ консультації з користування АСР «Пробне ЗНО-2020»;

3.1.7. Зберігати конфіденційність інформації ЗАМОВНИКА, отриманої від нього при реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

3.1.8. Використовувати персональні дані ЗАМОВНИКА тільки для організації проведення пробного ЗНО-2020.

3.1.9. До 30.11.2020 р. видалити з бази персональних даних учасників пробного ЗНО-202020 персональні дані ЗАМОВНИКА, внесені ним під час реєстрації для участі у пробному тестуванні, окрім знеособлених даних, які необхідні для підготовки статистичної звітності.
Зобов’язання ВИКОНАВЦЯ за цією УГОДОЮ вважаються виконаними у повному обсязі з моменту виконання ним зобов’язань, перерахованих у п. 3.1. Угоди.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.2.1. Призупиняти надання доступу до АСР «Пробне ЗНО-2020» у зв’язку з проведенням необхідних робіт з обслуговування системи.

3.2.2. Впродовж одного року для підготовки статистичної звітності зберігати такі персональні дані ЗАМОВНИКА: тип документа, на підставі якого відбувалась реєстрація, стать, поштова адреса, інформація про обрані предмети тестування та територію тестування, освітня категорія.

3.2.3. Видалити ЗАМОВНИКА з пункту тестування за допущене ним грубе порушення проходження процедури пробного тестування.

3.2.4. За попереднім погодженням із ЗАМОВНИКОМ змінити місце проходження тестування, якщо на обраній ним території загалом буде замовлено менше 30 тестувань з відповідного предмета.

3.3. ЗАМОВНИК зобов'язується:

3.3.1. Неухильно дотримуватися Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, Порядку реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році та умов цієї Угоди;

3.3.2. В процесі реєстрації для участі у пробному тестуванні вказувати у реєстраційній формі достовірні персональні дані;

3.3.3. При проведенні оплати Послуги вимагати від касира повідомлення у платіжному дорученні правильного коду призначення платежу; 
через п'ять робочих днів після проведення оплати замовленої Послуги самостійно перевірити в АСР «Пробне ЗНО-2020» факт надходження коштів до ВИКОНАВЦЯ. З питань врегулювання можливих при цьому непорозумінь своєчасно звертатися до ВИКОНАВЦЯ.

3.3.4. У випадку зміни вказаних під час реєстрації персональних даних, своєчасно повідомити ВИКОНАВЦЯ про змінені персональні дані.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ неухильного виконання прийнятих зобов’язань за цією Угодою.

3.4.2. На ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, залучених до організації та проведення пробного тестування.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність по суті та на умовах Угоди відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Якість функціонування каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до АСР «Пробне ЗНО-2020», знаходиться поза межами відповідальності СТОРІН.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність:

 • за неможливість ЗАМОВНИКА зареєструватися на пробне тестування або роздрукувати запрошення через проблеми з каналами зв’язку;
 • невиконання ЗАМОВНИКОМ пп. 3.3.3 даної Угоди;
 • у випадку неправильної фіксації заявок у зв’язку з отриманням платежу з неправильним кодом призначення платежу.

4.4. ЗАМОВНИК несе відповідальність за:

 • збереження конфіденційності власних коду та паролю доступу до особистої сторінки реєстрації на пробне тестування. Усі дії ЗАМОВНИКА з використанням коду та паролю вважаються такими, що здійснені ним особисто;
 • достовірність і конфіденційність персональних даних, вказаних у реєстраційній формі.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Досудовий порядок врегулювання спорів за цією Угодою є обов’язковим. Усі спірні питання, які можуть виникнути в процесі виконання цієї Угоди СТОРОНИ вирішують шляхом проведення переговорів.

5.2. У випадку недосягнення згоди спір підлягає врегулюванню в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Дана Угода (Оферта) є офіційним документом Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, має юридичну силу та публікується в мережі Інтернет за адресою http://test-center.od.ua.

6.2. До об’єктивних причин, які перешкоджають ВИКОНАВЦЮ надати Послугу, належить стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень проведення пробного тестування та інші форс-мажорні обставини.

6.3. З усіх питань, що не врегульовані цією Угодою, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.4. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право у будь-який час вносити зміни в умови даної Угоди у вигляді Додатку до Угоди у письмовій формі. Якщо час набуття чинності внесеними змінами до Угоди окремо не визначено, зміни починають діяти з моменту їх оприлюднення на сайті http://test-center.od.ua.

6.5.На використання персональних даних, вказаних у реєстраційній формі, з метою реалізації цієї Угоди та підготовки статистичної звітності з питань пробного тестування, ЗАМОВНИК згоду дає.

7. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

7.1.Угода набуває чинності з моменту дачі згоди ЗАМОВНИКА на автоматичне укладення Угоди і діє до повного виконання прийнятих СТОРОНАМИ зобов’язань.

8. ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ВИКОНАВЕЦЬ: 
Одеський регіональний 
центр оцінювання якості освіти 
65114, м. Одеса, 
вул. Академіка Корольова, 26 
ЄДРПОУ 34506355, МФО 820182, 
р/р 31251220114969
в ДКСУ, м. Київ,
ІПН 345063515519,
Свідоцтво ПДВ № 100155228
тел. (048) 784-69-95 

Директор А.Ю.Анісімов


Заповніть поля реєстраційної форми. Зверніть увагу, що зазначення актуальної контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти) значно прискорить вирішення можливих питань!

Після введення всіх даних натисніть кнопку "ДАЛІ".

     

  

        Приклад заповнення: example
Різні номери телефону в одному полі розділяйте комою.

Дані щодо створення особливих (специфічних) умов
Створення особливих (специфічних) умов передбачено ТІЛЬКИ для осіб, які потребують цього за медичними показниками! Такі особи мають надати скан-копію відповідного висновку закладу охорони здоров’я. Оберіть зі списку особливі умови, тільки якщо вони Вам дійсно потрібні і у Вас є необхідний медичний висновок!
Для підтвердження необхідності створення особливих (специфічних) умов завантажте скан-копію висновку закладу охорони здоров'я: Максимальний розмір файла 10 МБ, підтримуються формати *.pdf, *.jpg, *.tiff, *.png

Поля, позначені символом "*", є обов'язковими для заповнення.

Оберіть бажані предмети пробного ЗНО та територію для проходження кожного з обраних тестувань.

У разі необхідності укажіть мову перекладу тестового зошита. Зважте, що у кожний з днів проведення пробного ЗНО Ви можете пройти тестування не більше ніж з одного предмета.
Після введення усіх даних натисніть кнопку "ДАЛІ".

21 березня 2020 р., 11:00
Предмет тестування Мова перекладу
Вибір мови перекладу не передбачено

28 березня 2020 р., 11:00
Предмет тестування Мова перекладу
Вибір мови перекладу не передбачено
Вибір мови перекладу не передбачено
Вибір мови перекладу не передбачено
Вибір мови перекладу не передбачено

Уважно перевірте зазначену Вами інформацію.

Якщо дані введені вірно, натисніть кнопку "ДАЛІ".
Якщо є необхідність змінити інформацію, натисніть "НАЗАД" та виправте помилки.

Персональні дані
Прізвище, ім’я, по батькові  
Дата народження  
Стать  
Місце проживання  
Домашній телефон  
Мобільний телефон  
Електронна пошта (e-mail)  
Відомості про освіту  
Особливі (специфічні) умови  
Обрані тестування
21 березня 2020 р., 11:00  
28 березня 2020 р., 11:00  


Вітаємо! Ваша заявка для участі у пробному ЗНО 2020 року прийнята Одеським РЦОЯО.

Зараз на Ваш комп’ютер буде завантажено реєстраційну картку та квитанції на оплату послуги пробного ЗНО. Якщо завантаження не відбулося, натисніть тут.

Збережіть та роздрукуйте цей документ, оплатіть протягом 5 робочих днів участь у ПЗНО у будь-якому банку України та обов’язково збережіть квитанції про оплату, які Ви отримаєте в банку.

Особистий кабінет учасника пробного ЗНО

На сайті Одеського РЦОЯО у розділі "Пробне ЗНО-2020" створено Ваш особистий кабінет учасника пробного ЗНО. У ньому Ви можете з усією актуальною інформацією щодо пробного ЗНО, проконтролювати надходження коштів та при необхідності повторно роздрукувати реєстраційну картку та квитанції на оплату. Крім того, за 3 тижні до початку пробного ЗНО Ви зможете роздрукувати з особистого кабінету запрошення-перепустку з адресами пунктів пробного ЗНО з кожного предмета. Для доступу до особистого кабінету використовуйте наступні дані:

Логін:

Пароль:

Особливості оплати послуги

 • Оплатити участь у пробному ЗНО Ви можете у будь-якому банку України. Для цього надайте оператору банку роздруковані квитанції на оплату. Під час оплати банком може стягуватися додаткова комісія
 • Якщо Ви зареєструвалися на декілька тестувань, оплачувати їх потрібно окремими платежами (один платіж - одне тестування)
 • Прослідкуйте, щоб оператор банку повністю і точно зазначив призначення платежу, зокрема, унікальний код тестування (у різних квитанціях різні коди). Якщо у квитанції, яку Ви отримаєте в банку, не буде цього коду, Ви не зможете пройти пробне ЗНО!
 • Протягом 7 днів після оплати проконтролюйте у Вашому особистому кабінеті надходження коштів. Якщо через 7 днів заявка залишається неактивною, звертайтеся до Одеського РЦОЯО.

Проходження пробного ЗНО

У день тестування прийдіть до пункту пробного ЗНО за півгодини до початку тесту із наступними документами:

 • паспорт або свідоцтво про народження;
 • банківська квитанція про оплату із зазначеним кодом тестування;
 • запрошення-перепустка, роздрукована з Вашого особистого кабінету.

У випадку неявки, запізнення або явки без необхідних документів сплачені за послугу кошти не повертаються. Протягом 3 робочих днів з дня пропущеного тестування Ви можете звернутися із відповідним комплектом документів до пункту пробного ЗНО і отримати Ваш екземпляр сертифікаційної роботи.

Реєстрацію завершено.
Ви можете перейти до особистого кабінету або повернутися на сайт Одеського РЦОЯО

У разі виникнення питань звертайтеся до Одеського РЦОЯО за тел. (048) 784-89-36, e-mail: od_it@ukr.net


back next