Одеський РЦОЯО

Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти (скорочене найменування – ОРЦОЯО), далі – Регіональний центр, є бюджетною установою, що здійснює у відповідному регіоні зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів із визнанням його результатів для вступу до вищих навчальних закладів, а також моніторингові дослідження якості освіти в Україні.

До сфери діяльності Регіонального центру належать:

 • участь у створенні банка тестових завдань (розроблення, апробація, сертифікація) у відповідності із дорученнями Українського центру;
 • поширення інформаційних, методичних матеріалів у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах регіону;
 • створення в регіоні бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання;
 • визначення пунктів проведення тестування;
 • організація і проведення зовнішнього незалежного оцінювання на місцях відповідно до процедури, яка затверджується Українським центром;
 • підбір, навчання та сертифікація інструкторів і екзаменаторів в регіонах;
 • охорона та збереження тестових матеріалів;
 • забезпечення режиму секретності при роботі з тестовими матеріалами згідно з положеннями, що розробляються та затверджуються Українським центром;
 • забезпечення зворотного зв’язку з учасниками зовнішнього оцінювання (інформація, оприлюднення результатів, апеляція, видача сертифікатів) згідно з процедурами, що визначаються Українським центром;
 • проведення аналітичних досліджень та інформаційної підтримки зовнішнього оцінювання та моніторингових досліджень у регіонах;
 • технологічна підтримка при зборі статистичної інформації в системі освіти регіону та обробці бланків відповідей учасників зовнішнього незалежного оцінювання за розпорядженням Українського центру.

Регіональний центр під час виконання покладених на нього завдань:

 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;
 • сприяє громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів;
 • залучає благодійні фонди, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності до розв’язання актуальних проблем у сфері зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти.

..