Інформація щодо організації додаткової сесії ЄВІ/ЄФВВ

Цьогоріч додаткова сесія ЄВІ відбудеться 13 липня 2021 року, ЄФВВ — 14 липня 2021 року. Пункти тестування для проведення додаткової сесії вступних випробувань створюються Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти в місті Одесі.

Запрошення для участі в додатковій сесії будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників.

1. Для певних категорій вступників, які реєструвалися для участі в
основній сесії вступних випробувань, організовується додаткова сесія вступних випробувань (далі – друга сесія), що проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.

Відповідно до VІІ розділу Порядку участь у другій сесії можуть взяти вступники, які:

  • брали участь в основній сесії єдиного фахового вступноговипробування/єдиного вступного іспиту, але стосовно них допущенопорушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло наоб’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповіднимрішенням регламентної комісії;
  • брали участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;
  • не змогли взяти участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема: хвороба в день проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту; стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту; викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не раніше ніж за п’ять календарних днів; смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не раніше ніж за сім календарних днів.

2. Рішення про допуск вступника до участі в другій сесії ухвалюється регламентною комісією (у випадках, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 1 цього розділу, рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань).

3. Подання до регламентної комісії заяв щодо участі в другій сесії
здійснюється:

особами, зазначеними в підпункті 1 пункту 1 цього розділу, – у день
проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушень процедури;

особами, зазначеними в підпунктах 2, 3 пункту 1 цього розділу, –
протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (з урахуванням дня проведення).

4. У заяві щодо участі в другій сесії має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
2) номер екзаменаційного листка;
3) номер контактного телефону;
4) причина, через яку особа потребує проходження вступних
випробувань під час другої сесії;
5) адреса, за якою може надсилатися офіційна кореспонденція;
6) дата складання заяви.
Заява щодо участі в другій сесії має бути засвідчена особистим підписом заявника

5. Особи, зазначені у підпункті 3 пункту 1 цього розділу, разом із заявою мають подати відповідний(і) підтвердний(і) документ(и):

один із документів, зазначених в абзацах другому – п’ятому, восьмому
та дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, – для підтвердження факту хвороби у день проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;

копію акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром, – для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи;

документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого встановлена Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943, – для підтвердження факту викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування (рішення про допуск до участі в другій сесії приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування);

копію документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію
одного з документів, передбачених підпунктами «а», «б», «ґ», «е» пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)) та копію документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим, – для підтвердження факту смерті рідних по крові або по шлюбу;

інший документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

З рішенням регламентної комісії при ОРЦОЯО щодо допуску вступника до участі у другій сесії можна ознайомитися тут

6. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в другій сесії, прийняте щодо неї, способом подання заяви до апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочі дні з моменту розміщення на сайті відповідного регіонального центру рішення регламентної комісії, що оскаржується.

7. У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути зазначено:

  1. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
  2. номер екзаменаційного листка;
  3. назва вступного випробування;
  4. номер контактного телефону;
  5. обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії про відмову в допуску до участі у другій сесії;
  6. дата складання заяви.

Заява щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути
засвідчена особистим підписом заявника.