Особливості реєстрації для участі в додаткових сесіях МТНК та/або МКТ у 2022 році

Протягом 7–10 вересня буде проведено додаткову сесію магістерського комплексного тесту (МКТ) та  магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК).

Участь у додаткових сесіях можуть узяти вступники, яких було зареєстровано для проходження магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту (далі – вступне випробування), але які з поважних причин не змогли:

  • взяти участі в основній сесії вступного випробування;
  • завершити виконання тесту під час основної сесії вступного випробування (через різке погіршення стану здоров’я вступника або дострокове припинення виконання тесту в тимчасовому екзаменаційному центрі внаслідок виникнення нестандартних ситуацій (обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я вступників, або через неможливість створення належних умов для виконання завдань вступних випробувань тощо)).
  1. Для участі в додатковій сесії вступного випробування особи, яких було зареєстровано для проходження МТНК або МКТ та які з поважних причин не змогли взяти участі в основній сесії вступного випробування, повинні в період із 22 до 26 серпня 2022 року подати відповідну заяву до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти.
  2. Для участі в додатковій сесії вступного випробування особи, які з поважних причин не змогли завершити виконання тесту під час основної сесії вступного випробування (через різке погіршення стану здоров’я вступника або дострокове припинення виконання тесту в тимчасовому екзаменаційному центрі внаслідок виникнення нестандартних ситуацій), повинні протягом трьох календарних днів з дня проведення основної сесії вступного випробування (включаючи день проведення) подати до Одеського регіонального центру відповідну заяву.
    Вступники, зазначені в пункті 2, можуть також подати заяву щодо участі відповідальному за тимчасовий екзаменаційний центр у день проведення основної сесії вступного випробування в тимчасовому екзаменаційному центрі.
    Зверніть увагу! У заяві щодо участі має бути зазначено назву населеного пункту, де вступник бажає пройти вступне випробування під час проведення додаткових сесій, вибраного з переліків населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення додаткових сесій магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та магістерського комплексного тесту (МКТ).

Регіональний центр здійснює розгляд поданих заяв щодо участі в період із 24 до 31 серпня 2022 року.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ:

– на інформаційних сторінках «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури» Український центр оцінювання якості освіти розміщує запрошення для участі в додатковій сесії вступного випробування (не пізніше ніж за три календарних дні до проведення вступного випробування) – вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в додатковій сесії вступного випробування;

– регіональний центр надсилає лист про відмову в реєстрації для участі в додатковій сесії вступного випробування на адресу, зазначену в заяві щодо участі, – вступникам, щодо яких прийнято рішення про відмову в реєстрації для участі в додатковій сесії вступного випробування.

Зверніть увагу! Вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в додаткових сесіях вступного випробування та які взяли участь у них, результат, отриманий за підсумками участі в основній сесії, анулюють.

Основні нормативні документи:

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 12.07.2022 №49 «Про затвердження Особливостей реєстрації для проходження у 2022 році магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту під час додаткових, спеціальних сесій»