Дублікати сертифікатів

Регіональний центр оцінювання якості освіти здійснює виготовлення та видачу повторних документів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у разі втрати або потреби у заміні Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Повторними документами про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є:

 • дублікат Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – дублікат);
 • повторний Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі – повторний сертифікат).

Дублікати та повторні сертифікати видаються у разі потреби у відновлені або заміні Сертифікатів, що використовуються закладами вищої освіти для здійснення конкурсного відбору в поточному році згідно з умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України. Виготовлення дублікатів і повторних сертифікатів здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти.

Для підтвердження факту отримання Сертифіката, який в поточному році закладами вищої освіти не приймається, та результатів зовнішнього оцінювання видається витяг з відомостей результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Виготовлення та видачу витягів здійснює Український центр оцінювання якості освіти.

У процесі замовлення, виготовлення повторних документів про проходження зовнішнього оцінювання обробка персональних даних учасників зовнішнього оцінювання здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Дублікат сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

Дублікат видається у разі:

 • – втрати, викрадення, знищення Сертифіката;
 • – пошкодження Сертифіката, що призвело до порушення цілісності інформації.

Виготовлення дублікатів Сертифікатів, що видавалися в поточному році, починається одночасно з реєстрацією осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, і здійснюється до кінця календарного року.

Виготовлення дублікатів Сертифікатів, що видавалися у попередні роки, здійснюється протягом усього року.

Виготовлення дубліката здійснюється на підставі заяви про виготовлення дубліката Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – заява щодо дубліката), учасника, якому було видано відповідний Сертифікат, або його законного представника. У разі оформлення заяви щодо дубліката законним представником учасника до неї має бути додано копію документа, що засвідчує право особи представляти інтереси учасника.

До заяви щодо дубліката додаються:

 • копія платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення дубліката (у разі зазначення в заяві щодо дубліката бажання отримати документи особисто) або платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення та відправлення дубліката (у разі зазначення в заяві щодо дубліката прохання надіслати документ поштою):
 • дві фотокартки для документів (чорно-білі або кольорові) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку учасника (одна з фотокарток наклеюється на заяву);
 • Сертифікат, дублікат якого виготовляється, – у разі потреби виготовлення дубліката через пошкодження Сертифіката, що призвело до порушення цілісності інформації;
 • копія документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі у зовнішньому оцінюванні (назва, серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті, дублікат якого потрібно виготовити). Якщо учасник не має документа, на підставі якого його зареєстровано для участі у зовнішньому оцінюванні, подається копія іншого документа, що посвідчує особу володільця Сертифіката (у разі розбіжностей персональних даних в ІТС та в наявному документів, що посвідчує особу володільця Сертифіката, також подається копія свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу).

На копіях документів, що подаються для виготовлення дубліката, мають бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (буз лапок),а також особистий підпис учасника, його ініціали, прізвище (особистий підпис законного представника, його ініціали, прізвище – у разі оформлення заяви щодо дубліката законним представником учасника), дата засвідчення копії.

Заяви щодо дубліката розглядаються у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Оплатити виготовлення дубліката сертифіката онлайн:

Повторний сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання

Повторні сертифікати видаються у разі:

 • наявності в Сертифікаті помилок у написанні прізвища, та/або імені, та/або по батькові особи, якій видано Сертифікат, та/або у назві, та/або серії, та/або номері документа, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні;
 • зміни (корекції) статевої належності особи, якій було видано Сертифікат.

Виготовлення повторних сертифікатів, що видавалися в поточному році, починається після завершення часу, встановленого Міністерством освіти і науки України для внесення змін до реєстраційних даних у процесі реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але не пізніше через 3 робочі дні і здійснюється до кінця календарного року (тимчасово припиняється за три тижні до початку зовнішнього оцінювання та відновлюється наступного робочого дня після проведення останнього тестування основної сесії).

Виготовлення повторних сертифікатів, що видавалися у попередні роки, здійснюється протягом усього року.

Виготовлення повторного сертифіката здійснюється на підставі заяви про виготовлення повторного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – заява щодо повторного сертифіката), учасника, якому було видано відповідний Сертифікат, або його законного представника, оформленої відповідно до характеру звернення щодо виготовлення повторного сертифіката, а саме заява №1 (у разі потреби в усуненні помилок у написанні прізвища, та/або імені, та/або по батькові особи, якій видано Сертифікат, та/або у назві, та/або серії, та/або номері документа, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні) та заяви №2 (у разі зміни (корекції) статевої незалежності особи, якій було видано сертифікат). У разі оформлення заяви щодо дубліката законним представником учасника до неї має бути додано копію документа, що засвідчує право особи представляти інтереси учасника.

До заяви щодо повторного сертифіката додаються:

 • копія платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення повторного сертифіката (у разі зазначення в заяві щодо повторного сертифіката бажання отримати документи особисто) або платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення та відправлення повторного сертифіката (у разі зазначення в заяві щодо повторного сертифіката прохання надіслати документ поштою);
 • дві фотокартки для документів (чорно-білі або кольорові) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку учасника (одна з фотокарток наклеюється на заяву);
 • Сертифікат, на заміну якого виготовляється повторний сертифікат;
 • копії форми первинної облікової документації № 066/3о «Медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої незалежності». затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 05 жовтня 2016 року № 1041, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 008 грудня 2016 року за № 1589/29719, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) за формою в додатку 8 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25 липня 2008 року за № 691/15382, паспорта громадянина Україниу разі потреби виготовлення повторного сертифіката через причину зміни (корекції) статевої незалежності особи, якій було видано сертифікат;
 • копія документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі у зовнішньому оцінюванні (назва, серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті, на заміну якого потрібно виготовити повторний сертифікат), – у разі потреби виготовлення повторного сертифіката через потреби в усуненні помилок у написанні прізвища, та/або імені, та/або по батькові особи, якій видано Сертифікат, та/або у назві, та/або серії, та/або номері документа, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні. У разі неможливості подання учасником копії документа, на підставі якого його зареєстрованого для участі в зовнішньому оцінюванні, подається копія іншого документа, що посвідчує особу володільця Сертифіката.

На копіях документів, що подаються для виготовлення повторного сертифіката, мають бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (буз лапок),а також особистий підпис учасника, його ініціали, прізвище (особистий підпис законного представника, його ініціали, прізвище – у разі оформлення заяви щодо повторного сертифіката законним представником учасника), дата засвідчення копії.

Якщо особа, яка потребує виготовлення повторного сертифіката на заміну Сертифіката, що видавався не в поточному або попередньому році, не може подати копію документа, на підставі якого її зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні, у разі якщо реєстрація для участі в зовнішньому оцінюванні здійснювалася на підставі:

1) паспорта громадянина України – до заяви щодо повторного сертифіката має додаватися один з таких документів:

 • довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру, що видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 784, з інформацією про володільця Сертифіката (далі – довідка ЄДДР);
 • відповідь територіального підрозділу Державної міграційної служби України (в якому особа отримувала дійсний паспорт громадянина України) на запит особи щодо надання інформації про паспорт громадянина України, на підставі якого її зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні та який було втрачено, або замінено, або скасовано (далі – недійсний паспорт). У відповіді на запит мають бути зазначені серія (за наявності), номер недійсного паспорта, прізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої видавався цей паспорт;

2) свідоцтва про народження – до заяви щодо повторного сертифіката має додаватися один з таких документів:

 • копія відповідного Актового запису про народження, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану, у якому складено актовий запис;
 • довідка ЄДДР (подається особою, інформація якої про свідоцтво про народження міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі);
 • відповідь, надана територіальним підрозділом Державної міграційної служби України (в якому особа отримувала паспорт громадянина України на підставі свідоцтва про народження) на запит особи щодо інформації про свідоцтво про народження, на підставі якого особа вперше отримувала паспорт громадянина України. У відповіді на запит мають бути зазначені серія (за наявності), номер виданого паспорта громадянина України, прізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої видавався цей паспорт, а також серія, номер свідоцтва про народження, на підставі якого видавався відповідний паспорт, прізвище, ім’я, по батькові особи, народження якої підтверджує це свідоцтво;

3) посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання, або посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або довідки про звернення за захистом в Україні – до заяви щодо повторного сертифіката має додаватися один з таких документів:

 • відповідь, надана територіальним органом або територіальним підрозділом Державної міграційної служби України, в якому особа отримувала відповідний документ, на її запит щодо підтвердження факту отримання цього документа (у відповіді на запит мають бути зазначені серія (за наявності), номер недійсного (в тому числі у зв’язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії) документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, прізвище, ім’я, дата народження особи, на ім’я якої видавався цей документ);
 • довідка ЄДДР (подається особою, інформація якої про відповідний документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі);

4) довідки із закладу освіти – до заяви має додаватися підтвердження відповідного закладу освіти, у якому зазначаються номер та дата видачі довідки, а також прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видавалася довідка.

Заяви щодо повторного сертифіката розглядаються у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Визначені Законом України «Про звернення громадян» строки розгляду заяв щодо повторних сертифікатів на заміну Сертифікатів, що видавалися в поточному році, поданих пізніше ніж за три тижні до початку зовнішнього оцінювання, застосовуються з наступного робочого дня після проведення останнього тестування основної сесії.

Оплатити виготовлення дубліката сертифіката онлайн: